เชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรค เพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 23