ประธาน กมธ.กิจการศาลฯ เรียกผู้เกี่ยวข้องชี้แจงปมกรณีลงทุนหุ้นศรีพันวา ชี้หากพบพิรุธเตรียมส่งดีเอสไอสอบสวนต่อไป

5 ตุลาคม 2563 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. คณะกรรมาธิการฯจะนำเรื่องที่ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ร้องต่อคณะกรรมาธิการฯ ให้ติดตามตรวจสอบกรณีการนำเงินจำนวนมากของผู้ประกันตนไปลงทุนในโรงแรมศรีพันวา ที่จังหวัดภูเก็ต และธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้กำหนดประเด็นเพื่อสอบถามก่อนลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีประเด็นที่ว่าสำนักงานกองทุนประกันสังคม มีการนำเงินที่ผู้ประกันตนถูกหักไว้ที่มีจำนวนเงินล่าสุดกว่า 2.1 ล้านล้านบาทนั้น นำไปลงทุนอะไรที่ไหนอย่างไรบ้าง นอกจากนี้การไปลงทุนในโรงแรมศรีพันวาดังกล่าว เกิดขึ้นได้อย่างไร และกรณีการลงทุนของสำนักงานประกันสังคมในกิจการนี้ ทราบหรือไม่ว่าที่มาของที่ดินในการจัดลงทุนนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งอาจจะมีผลต่อราคาหุ้นและหลักทรัพย์ในการลงทุนต่อมูลค่าราคา ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้ออกหนังสือไปเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้มาชี้แจงในประเด็นต่างๆดังนี้ เช่น หลักเกณฑ์ในการลงทุน เพราะเป็นเงินของผู้ประกันตนกว่า 2.1 ล้านล้านบาทที่ถูกหักไว้ เอาไปลงทุนที่ไหนอย่างไร วัตถุประสงค์ในการนำเงินจากกองทุนฯไปลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมศรีพันวา เป็นอย่างไร เจ้าของเงินควรจะมีโอกาสรู้ เพราะที่ผ่านมาเมื่อมีสถานการณ์โควิด-19 ผู้ประกันตนเรียกร้องขอเงินที่ถูกหักคืน กลับมีปัญหามาโดยตลอด จนทำให้ผู้ประกันตนต้องออกมาเรียกร้องว่า “ขอคืนไม่ใช่ขอทาน” นอกจากนี้ ได้ออกหนังสือเชิญเลขาธิการกองทุนฯให้มาชี้แจงถึงความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัสต์ตั้งแต่เริ่มลงทุนจนถึงปัจจุบัน และยังเชิญเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. มาชี้แจงถึงขั้นตอนของการลงทุนของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กรณีที่อาจมีสินทรัพย์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่ามีผลอย่างไรต่อผู้ลงทุน และคณะกรรมาธิการฯ ยังเชิญอธิบดีกรมที่ดินให้มาชี้แจงเพิ่มเติม หลังจากได้ไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการที่ดินฯ แต่ยังมีข้อสงสัยอีกหลายประเด็น ถึงที่มาของที่ดินที่จังหวัดภูเก็ตที่ต้องทำให้ประชาชนสิ้นสงสัย ซึ่งหากมีประเด็นที่เป็นข้อพิรุธ จะทำเรื่องร้องต่อไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่มีความสลับซับซ้อน และมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก