“วัฒนา เมืองสุข” ชี้ “พรรคเพื่อไทย” มีสิทธิรักษาคำพูดและยืนหยัดหลักการ เพื่อประโยชน์ประชาชน ทำตามมติพรรคฝ่ายค้าน แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เปิดทางตั้ง ส.ส.ร.

26 สิงหาคม 2563 นายวัฒนา เมืองสุข กรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย และรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560  โพสต์ข้อความผ่านเพจ Watana Muangsook ระบุว่า  ผมและพรรคเพื่อไทยคัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตั้งแต่แรก และเป็นคนเขียนญัตติขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญเปิดทางให้มีการแก้ไข ส่วนนายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านนโยบายและแผนงาน และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแบบ ส.ส.ร. โดยจะไม่แตะหมวด 1 และ 2 เพื่อลดแรงต้านจากฝ่ายรัฐบาลและ ส.ว. ที่จะต้องยกมือให้กับการแก้ไข

โดยผมและท่านโภคิน นำเอาญัตติและร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขแบบ ส.ส.ร. ไปเสนอที่ประชุม 7 พรรคฝ่ายค้านซึ่งทุกพรรคเห็นชอบด้วยเป็นเอกฉันท์ จึงได้มีการลงชื่อเสนอญัตติและผลักดันจนฝ่ายรัฐบาลยอมจึงได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการ โดยพรรคอนาคตใหม่ได้ส่งตัวแทนมาเป็นคณะกรรมาธิการด้วย ซึ่งพวกเราฝ่ายค้านได้ร่วมกันผลักดันจนในที่สุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ประชุม กมธ. เห็นชอบร่วมกันว่าควรมีการแก้ไขมาตรา 256 และตั้ง ส.ส.ร. และได้มีการแถลงข่าวเรื่องนี้เพื่อเป็นทางออกให้ประชาชน ที่เรียกร้อง 3 ข้อ คือ แก้รัฐธรรมนูญ โดยประชาชน ยุบสภา และหยุดข่มขู่คุกคาม พวกเราทุกพรรคจึงได้มีการแถลงข่าวที่สภาโดยตัวแทนก้าวไกลที่อยู่บนเวทีด้วย

จากนั้น พรรคเพื่อไทย ได้ยื่นร่างขอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และตั้ง ส.ส.ร. ตามมติของ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านและมติของ กมธ. ซึ่งเดิมมี ส.ส. ของก้าวไกลลงชื่อด้วยแต่วันรุ่งขึ้นได้ขอถอนชื่อออกอ้างว่าเป็นมติพรรคแต่พวกผมก็ไม่ได้ไปให้ข่าวตำหนิเพราะถือเป็นสิทธิของพรรคก้าวไกล ส่วนพรรคฝ่ายรัฐบาลก็แถลงว่าจะยื่นร่างขอแก้ไขแบบ ส.ส.ร. ให้ทันภายในสมัยประชุมนี้ ซึ่งหากฝ่ายรัฐบาลเอาด้วยการแก้ไขก็น่าจะสำเร็จ พรรคเพื่อไทยมีสิทธิจะรักษาคำพูดและยืนหยัดกับหลักการที่ตกลงไว้ที่เห็นว่าประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด