ประธานคณะทำงานติดตามการชุมนุมฯ พร้อมเสนอ กมธ.การศึกษาฯ ตรวจสอบกรณีปิดกั้นการแสดงออกของนักเรียน

18 สิงหาคม 2563 นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ในคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในนามของคณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างใกล้ชิด ซึ่งเท่าที่สังเกตการณ์ไม่มีอะไรที่รุนแรง และจบการชุมนุมลงด้วยดี ส่วนปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่การชุมนุมที่ไม่สามารถติดต่อกันได้ คณะทำงานฯ จะเสนอไปยังคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน ที่มีนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาเชิญผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมาชี้แจงว่าเหตุใดจึงเกิดปัญหาดังกล่าว

ส่วนการชุมนุมในต่างจังหวัดที่มีนักเรียนแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองด้วยการชู 3 นิ้ว หลังเคารพธงชาติ แล้วเกิดปัญหาขึ้น จึงอยากฝากไปยังคณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่รัฐว่าขอเปิดให้นักเรียนได้แสดงออกตามสิทธิเสรีภาพ เพราะไม่มีอะไรที่เกินเลย ซึ่งหากครูอาจารย์ปิดกั้นการแสดงออกของนักเรียน นักศึกษา ก็จะนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมาธิการการศึกษาของสภาผู้แทนราษฎรให้เชิญมาชี้แจงถึงมาตรการดูแลนักเรียน ทั้งนี้หากมีการชุมนุมในต่างจังหวัด คณะทำงานฯของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ก็พร้อมลงพื้นที่ไปสังเกตการณ์

นอกจากนี้คณะทำงานฯ ยังได้รับการประสานงานจากผู้ชุมนุมกลุ่มนักศึกษาซึ่งได้รับหมายเรียก 15 คน ซึ่งคณะทำงานพร้อมที่จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย รวมไปถึงเรื่องการประกันตัว