ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรค เพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมือง ประจำจังหวัดเพชรบรูณ์ เขตเลือกตั้งที่ ๕

Categories: ประกาศ