คุณหญิงสุดารัตน์ ลงพื้นที่บางกอกน้อย เชื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน จะช่วยให้ฟื้นตัวจากความซบเซาทางเศรษฐกิจ

14 มิถุนายน 2563 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย และนายดวงฤทธิ์ บุนนาค นักออกแบบชื่อดัง ลงพื้นที่ย่านวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย เพื่อสำรวจวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งชุมชนบ้านบุ เขตบางกอกน้อย เช่น ตลาดไร้คาน วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร โรงงานขันหิน รวมถึงโรงรถจักรธนบุรี ถือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ นำไปสู่การพัฒนาในแง่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ เชื่อว่า พื้นที่แห่งนี้เมื่อได้รับการพัฒนา จะกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ ให้กับประชาชนชุมชนริมคลองบางกอกน้อย อีกทั้งการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและเกิดความคุ้มค่าจะได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้พื้นที่กลับมีชีวิตชีวา ฟื้นตัวจากความซบเซาทางเศรษฐกิจ

ขณะที่ นายดวงฤทธิ์ เชื่อว่า ตลาดไร้คานจะเป็นสถานที่ที่มีศักยภาพเป็นจุดดึงดูดความสนใจ โดยจำเป็นต้องตกแต่งชุมชนโดยรอบ สร้างความสนใจ แม้แต่อาคารเก่าโดยรอบพื้นที่ก็ต้องนำมาตกแต่งเป็นศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนด้วย เมื่อชุมชนได้รับการพัฒนา เกิดการสร้างงานเชื่อว่า จะกลายเป็นแรงจูงใจสำคัญให้ครอบครัวของชาวบางกอกน้อยยังอยู่ในพื้นที่มากขึ้น ลูกหลานชาวบางกอกน้อยไม่แยกตัวออกไปทำมาหากิน

สร้างเมื่อ: June 14, 2020 - 12:06