ทีมเพื่อไทย นนทบุรี ร่วมกันมอบชุด PPE และอาหาร เพื่อเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รพ.พระนั่งเกล้า

28 เมษายน 2563 ทีมเพื่อไทย นนทบุรี นำโดย นายอุดมเดช รัตนเสถียร อดีต รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส. เขต 2 นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ ส.ส. เขต 3 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร ส.ส. เขต 4 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ ส.ส. เขต 5 นายภณณัฎฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ส.ส. เขต 6 นายนิทัศน์ ศรีนนท์ อดีต ส.ส. นายนิยม ประสงค์ชัยกุล อดีตผู้สมัคร ส.ส. พร้อมทั้ง ส.ท. และ ส.จ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมกันมอบชุด PPE และอาหาร เพื่อเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รพ.พระนั่งเกล้า ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

สร้างเมื่อ: April 28, 2020 - 09:04