นางสาวรินทิรา วัฒนวงษ์ภิญโญ , ร.ต.ท.ธงชัย นกหงษ์ , ดร.นิศามาศ เลาหรัตนหิรัญ และนายษรกฤต ผลลูกอินทร์ และสมาชิกกลุ่มเพื่อไทยพลัส มอบชุด PPE เจลแอลกฮอล์

25 เมษายน 2563 นางสาวรินทิรา วัฒนวงษ์ภิญโญ , ร.ต.ท.ธงชัย นกหงษ์ , ดร.นิศามาศ เลาหรัตนหิรัญ และนายษรกฤต ผลลูกอินทร์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย และสมาชิกกลุ่มเพื่อไทยพลัส มอบชุด PPE เจลแอลกฮอล์ น้ำดื่ม และสิ่งของต่างๆ ให้กับโรงพยาบาลเมืองพัทยา โรงพยาบาลบางละมุง และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการต่อสู้กับวิกฤติโควิด-19 ในครั้งนี้

สร้างเมื่อ: April 25, 2020 - 13:04