นายอิทธิเดช แก้วหลวง อดีต ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย มอบข้าวสารอาหารแห้ง และแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชน ที่ชุมชนเทศบาลตำบลแม่สาย

29 เมษายน 2563 นายอิทธิเดช แก้วหลวง อดีต ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย มอบข้าวสารอาหารแห้ง และแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ที่ชุมชนเทศบาลตำบลแม่สาย และเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จังหวัดเชียงราย

สร้างเมื่อ: April 29, 2020 - 11:04