พรรคเพื่อไทย นำพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

30 พฤษภาคม 2563 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรค นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์
ส.ส.นนทบุรี นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ส.ส.หนองคาย นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์
ส.ส.ปทุมธานี และนายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค
นำพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารรัฐสภา

สร้างเมื่อ: May 30, 2020 - 08:05