ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แถลงเปิดสำนวนถอดถอน เรื่องโครงการรับจำนำข้าว ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดียนายกรัฐมนตรี แถลงเปิดสำนวนถอดถอน เรื่องโครงการรับจำนำข้าว ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 9 มกราคม 2558 

สร้างเมื่อ: January 9, 2015 - 07:01