นาย ชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ

ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค

ประวัติการศึกษา:

– ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
– ปริญญาโทวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
– ปริญญาโท สาขา International Master of Public Administration (IMPA) มหาวิทยาลัย Tsinghua สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประสบการณ์การทำงาน:

– กรรมาธิการและโฆษก คณะกรรมาธิกาญวิสามัญ ในสภาผู้แทนราษฎร พิจารณากฎหมาย พระราชบัญญัติสถาปนิก
– รองโฆษกพรรคเพื่อไทยกรรมการผู้จัดการ สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรม บริษัท ทิศทางสตูดิโอ จำกัด
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท คอนทัวร์ จำกัด