นาย ศรัณย์ ทิมสุวรรณ

ตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค เขต 2 จังหวัด เลย

ประวัติการศึกษา

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– Master of Management LA TROBE UNIVERSITY ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์การทำงาน

– รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
– ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กมธ. การท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร
– โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สภาผู้แทนราษฎร
– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย