“อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม” ขอสภาเปิดใจกว้างร่วมกันแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อหยุดวิกฤติประเทศ

นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย อภิปรายรายงานการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ก่อนรับหลักการ ว่า รัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 ทำให้เกิดปัญหาในบ้านเมือง และกำลังสร้างความขัดแย้งในสังคม จนประชาชนออกมาชุมนุมเรียกร้องให้มีการแก้ไข จึงอยากเห็นสภาแห่งนี้ร่วมกันสร้างความปรองดอง โดยการเปิดใจกว้างร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อหยุดวิกฤติประเทศ ซึ่งเราต้องหันหน้ามาพูดคุยกันอย่างสันติ ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่มองคนเห็นต่างเป็นศัตรู เพราะหากยังเกิดความขัดแย้งแบบนี้ บ้านเมืองเดินหน้าต่อไม่ได้ เศรษฐกิจก็จะมีปัญหา