“เพื่อไทย” ย้ำ ส.ส.ร. ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น พร้อมผลักดันให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน สร้างกติกาที่เป็นประชาธิปไตย

ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มาโดยตลอด และพยายามขับเคลื่อนผ่านกลไกของรัฐสภาให้มีการแก้ไขบทบัญญัติกติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน พรรคเพื่อไทยเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเร่งด่วนและได้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขมาโดยตลอด แต่ก็ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลกลับพยายามยื้อเวลา รวมทั้งยังปล่อยให้ลิ่วล้อทั้งในสภาและนอกสภาออกมาคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในทุกทาง

โฆษกพรรคเพื่อไทย ยืนยันว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น และไม่เห็นด้วยกับ ส.ส.ร. ที่มาจากการแต่งตั้งทุกกรณี เพราะที่ผ่านมาเห็นแล้วว่าผู้ที่ไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรงมีแนวโน้มที่จะถูกครอบงำจากผู้มีอำนาจในการคัดเลือกจนขาดอิสระในการทำหน้าที่ ดังเช่น ส.ว. 250 คน ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยจะนำเอาเนื้อหาสาระบางประเด็นในร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมารวมกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับหลักเพื่อสร้างกติกาที่เป็นประชาธิปไตย พร้อมทั้งจะเชิญคณะทำงานภาคประชาชนมาร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ในส่วนของโควตาพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วย