อดีตนายกฯสมชาย จวกรัฐบาลประยุทธ์ทำคนไร้อนาคต เทียบฝีมือบริหารเพื่อไทย ชาวเชียงใหม่ลืมตาอ้าปากได้

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย , นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย , นายอดิศร เพียงเกษ และนายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ปราศรัยหาเสียงช่วยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัคร นายก อบจ. เชียงใหม่ หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย ที่บ้านท่าศาลา ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการปราศรัยเป็นจำนวนมาก

นายสมชาย กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาชาวเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ โดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตรที่ชะลอตัวลง สวนทางกับราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลไทยรักไทยจนมาถึงรัฐบาลเพื่อไทย ล้วนมีนโยบายยกระดับชีวิตความเป็นของประชาชนและเกษตรกรให้ดีขึ้น มีนโยบายที่ช่วยผลักดันราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นตามไปด้วย เมื่อรายได้สูงขึ้น ส่งผลให้เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา เมื่อชีวิตความเป็นอยู่ดี การศึกษาดี สังคมดี ประเทศไทยมีความหวัง มีอนาคต

“แต่เมื่อเทียบกับวันนี้ รัฐบาลชุดนี้ทำให้คนไทยไม่มีอนาคต คนตกงานเป็นสิบล้านคน โรงงานทยอยปิดตัวลง ประเทศไทยมีรัฐบาลที่ไร้ความสามารถ การแก้ปัญหาระดับท้องถิ่น ต้องมองที่ท้องถิ่นขึ้นไปเป็นลำดับสู่ระดับชาติ” นายสมชาย กล่าว

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัครนายก อบจ. เชียงใหม่ หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางการค้าของภาคเหนือ แต่ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ท้องถิ่นถูกแทรกแซงจนทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ชะลอตัว พรรคเพื่อไทยเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งพรรคเพื่อไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โดยพรรคเพื่อไทยต้องการเตรียมเมืองเชียงใหม่ให้เป็นต้นแบบในการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าให้กับจังหวัดอื่นต่อไป