“นพดล” เรียกร้องรัฐบาลเร่งกำหนดกรอบเวลาเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชี้มีหลายปัญหารอการแก้ไข

นายนพดล ปัทมะ ประธานคณะกรรมการนโยบายและวิชาการ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เหตุใดรัฐบาลยังไม่กำหนดกรอบเวลาการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ทั้งๆที่การเลือกตั้งนายก อบจ. เกิดขึ้นแล้ว และเทศบาลก็กำลังจะเกิดขึ้น ที่มีกระแสข่าวว่าอาจมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปลายปีนี้ก็ช้าไป การกำหนดเวลาเลือกตั้งให้ชัดเจนจะทำให้พรรคการเมืองหรือบุคคลที่สนใจเสนอตัวเข้าแข่งขันเพื่อให้คนกรุงเทพฯได้พิจารณาประวัติ ผลงาน แนวนโยบายของผู้สมัครในการแก้ปัญหากรุงเทพฯ แต่เนิ่นๆ เนื่องจากมีปัญหาปากท้อง การจราจร นำ้ท่วม ที่อยู่อาศัย ขยะ ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต PM2.5 ยาเสพติด หาบเร่แผลงลอย การศึกษา ถนนหนทาง การท่องเที่ยวรวมทั้งปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รอการแก้ไข ผู้ที่สนใจเสนอตัวลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ต้องมีนโยบายและแนวทางชัดเจนในการแก้ปัญหาที่สำคัญดังกล่าว ไม่ใช่จะอาศัยชื่อเสียงหรือความปรารถนาส่วนตัวและป้ายโฆษณาหาเสียงอย่างเดียว การเลือกตั้งจะทำให้ผู้เลือกตั้งเห็นแนวคิดก่อนลงคะแนนและติดตามการทำงานของผู้ได้รับเลือกว่าทำตามนโยบายหาเสียงหรือไม่ ดังนั้นรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องควรรีบกำหนดกรอบเวลาการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ให้ชัดเจน ยิ่งเร็วทุกฝ่ายยิ่งได้ประโยชน์เพราะในขณะนี้การพูดคุยส่วนใหญ่เป็นเรื่องตัวบุคคลว่ามีใครสนใจจะลงสมัคร พรรคใดจะส่งไม่ส่ง แต่วาระการดีเบทควรเป็นเรื่องแนวนโยบาย กทม. ของผู้สมัครหรือของพรรคที่จะส่งผู้สมัคร ว่ามีนโยบายในแต่ละด้านเป็นอย่างไร กทม. มีงบประมาณทำได้หรือไม่ มิใช่เพียงขายฝัน และที่สำคัญต้องดูว่าความสามารถและความปรารถนาทางการเมืองของผู้สมัครได้สัดส่วนกันหรือไม่