“วิสาร”ย้ำอภิปรายตัดงบซื้ออาวุธไปซื้อวัคซีนแทน รัฐบาลเอาใจแต่กองทัพแต่ไม่จริงใจกับประชาชน

     นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยจะชี้ให้ประชาชนเห็นถึงการจัดงบประมาณไม่โปรงใส เห็นแก่ตัว และเอื้อประโยชน์พวกพ้อง ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ บริหารราชการแผ่นดินแบบไร้ปรัชญา ไร้วิสัยทัศน์ ไร้ความรู้ และไร้ความจริงใจต่อประชาชน
ที่ยังอยู่ในตำแหน่งได้เพราะใช้อำนาจ ใช้กฎหมายกดหัวประชาชน อีกทั้ง ดื้อดึง และดื้อด้าน สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้คนไทยติดโควิดมากกว่า 1 แสนคน ตายมากกว่า 1,000 คน รัฐบาลกลับมองการซื้ออาวุธสำคัญกว่าการจัดหาวัคซีน

 7 ปีที่ผ่านมา กองทัพมีการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมาก งบประมาณมหาศาลที่รัฐบาลจัดให้กองทัพเป็นภาษีของประชาชน แต่ตัวแทนของประชาชนตรวจสอบยากมาก โดยเฉพาะงบประมาณในส่วนของกองทัพ การจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพในแต่ละครั้ง จะมีข้อครหาเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งย้ำเตือนว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญเรื่องการตรวจสอบคอรัปชั่น ไหนว่ามาปราบโกงแต่กลับนิ่งเฉยต่อการตรวจสอบการใช้งบประมาณที่ไม่โปร่งใส

 นายวิสาร กล่าวด้วยว่า พรรคเพื่อไทยมองว่าการตั้งงบประมาณกลาโหมไว้มากกว่า 203,282 ล้านบาท ซึ่งมากกว่างบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขถึง 50,000 ล้านบาท ในขณะที่ประเทศกำลังมีวิกฤตไวรัสโควิด-19 ประชาชนต้องรอวันตายไปเรื่อยๆ เพราะรัฐบาลหมดปัญญาในการต่อสู้กับวิกฤตโรคระบาด ไม่มีทั้งวัคซีนและการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขที่ล้มเหลวส่งผลให้ประชาชนเสี่ยงตายรายวัน

 “พรรคเพื่อไทยขอตัดงบประมาณในส่วนของการจัดซื้ออาวุธออกทั้งหมด แล้วนำงบประมาณดังกล่าวไปจัดซื้อวัคซีนเพื่อมาฉีดให้ประชาชนจะได้ประโยชน์กับประเทศด้วย การอภิปรายครั้งนี้หากส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน เห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยก็ขอให้สนับสนุน หาก ส.ส.ท่านไหนยังเห็นการซื้ออาวุธสำคัญกว่าการซื้อวัคซีนเพื่อช่วยเหลือประชาชนเชื่อว่าประชาชนจะจดจำและพร้อมให้บทเรียนกับ ส.ส.ที่ไม่เห็นหัวประชาชนอย่างแน่นอน”นายวิสารกล่าว