“อนุสรณ์” แนะ “ประยุทธ์” ควรให้ความร่วมมือกรรมาธิการ เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างบรรยากาศประชาธิปไตย

(27 ต.ค. 62) นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง กรณีกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหลายชุด มีหนังสือเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม รวมถึงรองนายกฯ และรัฐมนตรี ไปให้ข้อมูล ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะฝ่ายบริหาร ควรสละเวลา ให้ความร่วมมือ มาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการ เพื่อตอบคำถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อะไรแจงได้ก็แจงไปจะได้จบ ถ้าทุกฝ่ายเคารพประชาชน ให้ความร่วมมือกันในการทำงาน จะเป็นบรรยากาศที่ดีของการสร้างประชาธิปไตยและความปรองดองของคนในประเทศ ความกลัวทำให้เสื่อม ไม่มีอะไรต้องกลัว พล.อ.ประยุทธ์ ควรดูตัวอย่าง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่บรรยายพิเศษ หัวข้อ “แผ่นดินของเราในมุมมองความมั่นคง” แล้วเกิดคำถาม กรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เชิญมาพบ ผบ.ทบ. แม้จะมีภารกิจรัดตัว ยังสละเวลามาเลย กรณีที่กรรมาธิการเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ มาพบนั้น ล้วนเป็นเรื่องสำคัญ ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มาเสียชื่อหมด เดี๋ยวกรรมาธิการเขาหาว่ากลัว เพราะปรกติ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เคยกลัวใครอยู่แล้ว ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธ หรือไม่ให้ความร่วมมือในการมาพบกรรมาธิการ

 

“5 ปีที่ผ่านมาการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ แต่วันนี้มีสภาฯ มีกรรมาธิการ ทุกฝ่ายควรเปิดพื้นที่ ให้ความร่วมมือ เพื่อให้เครื่องมือตรวจสอบของประชาชน ผ่านกรรมาธิการสามารถทำงานได้” นายอนุสรณ์ กล่าว