เครือข่ายหนี้สินชาวนาฯ ยื่น 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ขอเสียงหนุนแก้ พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูฯ

(31 ต.ค. 62) ที่อาคารรัฐสภา กลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย นำโดย นางปิ่นแก้ว แก้วสุกแท้ เกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้ายื่นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง 7 พรรค ผ่าน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส. อุบลราชธานี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. เชียงใหม่ และนายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนรับหนังสือ เพื่อขอให้ช่วยผลักดันให้พรรคฝ่ายค้านสนับสนุนให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. …. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของเกษตรกร

โดย น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรนั้น ในอดีตกองทุนฟื้นฟูถือเป็นเรื่องสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร แต่ พ.ร.บ.ฉบับปัจจุบัน กลับทำให้เกษตรกรเดือดร้อน โดยเฉพาะการกำหนดเงื่อนไขให้เกษตรกรต้องมีหลักทรัพย์ถึงจะได้รับการฟื้นฟู ทำให้การแก้ไขหนี้สินเกษตรกรมีปัญหา อย่างไรก็ตาม ตนยืนยันว่าจะนำหนังสือทั้ง 7 ฉบับ ส่งให้ถึงมือหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง 7 พรรค และขอให้มั่นใจว่า สิ่งใดที่เป็นความทุกข์ของเกษตรกร เราจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ให้กฎหมายฉบับดังกล่าวผ่านการพิจารณาของสภาฯ