“เพื่อไทย” อัด “อุตตม” สร้างภาระให้ประชาชน ชี้ เบี้ยยังชีพรูปแบบใหม่ทำประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนหนัก

(14 พ.ย. 62) นายปิยะวัฒน์ พันธ์สายเชื้อ ส.ส. ยโสธร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่าจากกรณีที่รัฐบาลได้ออกระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรูปแบบใหม่ อาทิ เบี้ยยังชีพคนชรา เงินช่วยเหลือคนพิการ จากเดิมที่เงินเหล่านี้จะจ่ายผ่านมาทางผู้นำหมู่บ้านทั้งนายกองค์การบริการส่วนตำบล หรือ นายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนันในพื้นที่ให้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่งจะให้ประชาชนในพื้นที่ไปรับหรือนำไปแจกถึงบ้าน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีประชาชนได้ใช้จ่ายสะดวกและเกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่

แต่รัฐมีการปรับรูปแบบใหม่ให้ประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อรอเงินโอนจากหน่วยงานเข้าสู่บัญชีโดยตรง อ้างว่าเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชน แต่ในความเป็นจริงเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนมากกว่า เพราะในหลายพื้นที่ไม่มีธนาคารหรือตู้กดเงินอัตโนมัติ ประชาชนที่อยากใช้เงินต้องนั่งรถรับจ้างหรือจ้างคนในพื้นที่ไปกดเงิน ผู้สูงอายุ 70-80 ปี จะเอาแรงที่ไหนเดินทางระยะทาง 10-20 กิโลเมตร เพื่อกดเงินที่รัฐโอนมาให้ การดำเนินการของรัฐเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนมากกว่า

นายปิยะวัฒน์ กล่าวด้วยว่า อยากให้รัฐมองให้เห็นปัญหา และไม่ควรปรับรูปแบบที่จะเพิ่มภาระ นอกจากนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรจะจ่ายเป็นเงินมาเลยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำเงินไปซื้อสินค้าจากร้านค้าในพื้นที่ได้ ไม่ควรไปบังคับว่าต้องซื้อสินค้ากลุ่มนี้หรือจากร้านค้านี้เท่านั้น เพราะคนในพื้นที่ไม่ได้ประโยชน์และไม่กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แต่อย่างใด ขอเสนอให้นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คิดถึงประชาชนมากกว่านี้ และคิดนโยบายเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ไม่ใช่นายทุนได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐ