“เพื่อไทย” อัด รัฐออกนโยบายเอื้อเจ้าสัว ถาม ประกันรายได้เกษตรกรหรือประกันกำไรบริษัทเอกชน

(23 พ.ย. 62) นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส. พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า นโยบายประกันราคาสินค้าการเกษตรที่รัฐบาลประกาศเป็นนโยบายหลักในการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่ไม่ตอบโจทย์ และไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้จริง 

โดย นายนิยม กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้เคยใช้นโยบายประกันราคาสินค้ามาแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะเกษตรกรไม่สามารถขายพืชผลทางการเกษตรได้ในราคาที่เป็นธรรม ถึงแม้จะเป็นวิธีการที่ดี เพราะรัฐได้กำหนดประกันราคาสินค้าทางการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่าหากขายพืชผลต้องได้ตามราคาที่รัฐกำหนด เพราะหากขายพืชผลได้ต่ำกว่าราคาประกัน รัฐจะไปอุดหนุนราคาสินค้าให้กับเกษตรกร ดังนั้น นโยบายดังกล่าวรัฐจะต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก และยากมากเพราะไม่มีทางจะเป็นไปได้ว่าพ่อค้าจะกำหนดราคารับซื้อเท่ากับราคาประกัน ซึ่งทางแก้รัฐควรปล่อยให้กลไกตลาดเป็นตัวกำหนดราคาสินค้าจะดีที่สุด   

นายนิยม กล่าวต่อไปว่า อย่างกรณีของข้าวมีการกำหนดการช่วยเหลือที่ไม่เป็นธรรม เพราะข้าวหอมมะลิก่อนที่จะมีการประกาศราคาขายตันละ 15,000-16,000 บาท แต่ภายหลังประกาศราคาประกันที่ตันละ 15,000 บาท ส่งผลให้พ่อค้ากดราคารับซื้อข้าวจากเกษตรกรทันที โดยอ้างว่าข้าวมีความชื้น ส่งผลให้เกษตรกรขายข้าวไม่ได้ราคา และพ่อค้าจะให้เกษตรกรไปรับเงินชดเชยจากรัฐแทน นอกจากนี้บางพื้นที่มีการกดราคารับซื้อข้าวที่ตันละ 9,000 บาทเท่านั้น จากนโยบายที่รัฐได้ประกาศออกมานั้น เกิดความไม่เป็นธรรมในหลายพื้นที่ เพราะข้าวหอมมะลิปลูกมากทางภาคเหนือและอีสาน และปลูกได้ปีละครั้ง ซึ่งรัฐบาลรับประกันที่ 14 ตันเท่านั้น แต่ข้าวขาวที่ปลูกมากในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ของพรรคร่วมรัฐบาลมีการประกันราคาที่ 30 ตันและปลูกได้ 2 ครั้ง นโยบายที่ประกาศออกมาจึงไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรทั่วประเทศ

“นโยบายประกันราคา เป็นนโยบายที่เปิดโอกาสให้พ่อค้าผู้ส่งออกเป็นผู้กำหนดราคาประกันมากกว่า เพราะผู้ส่งออกจะให้รัฐตั้งราคาประกันต่ำเพื่อซื้อสินค้าในราคาถูก โดยเฉพาะข้าวก่อนนำไปส่งออกในราคาสูงเพื่อทำกำไร นโยบายประกันรายได้เกษตรกรเป็นนโยบายที่ดูดี ผู้ส่งออกชอบเพราะได้ต้นทุนรับซื้อที่ต่ำแล้วส่งไปขายแพง และทำกำไรให้ผู้ประกอบการได้เป็นกอบเป็นกำ ดังนั้น นโยบายดังกล่าวจึงเป็นนโยบายที่รัฐออกมาเพื่อช่วยผู้ส่งออกมากกว่าช่วยเหลือเกษตรกร” นายนิยม กล่าว