“นพดล” กระตุ้นรัฐบาลแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาด่วน หลังผลคะแนน PISA ลดลงต่อเนื่อง

(7 ธ.ค. 62) นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงผลคะแนนการทดสอบด้านการศึกษาระดับโลกที่เรียกว่า PISA ซึ่งทำการทดสอบทุก 3 ปี และผลคะแนนล่าสุดที่สอบในปี 2561 ปรากฏว่าไทยได้คะแนนเฉลี่ย 413 คะแนนซึ่งต่ำกว่าที่เคยได้ในปี 2555 ที่ได้ 427 คะแนนและในปี 2558 ที่ได้ 415 คะแนน ซึ่งทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะมีการเขียนแผนปฏิรูปการศึกษา มีการถกเถียงเรื่องการศึกษาในประเทศอย่างกว้างขวางเพียงใดก็ตาม แต่เมื่อมีการทดสอบในระดับนานาชาติแล้ว ผลสัมฤทธิ์ยังไม่ดีขึ้น ตัวเลขมันสะท้อนอย่างชัดเจน 

นายนพดล กล่าวต่อไปว่า ขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจและความรับผิดชอบด้านการศึกษาได้บอกความจริงกับประชาชนว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศยังมีปัญหา และท่านจะนำองคาพยพทางการศึกษา เดินหน้าแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร เนื่องจากยิ่งนานวัน ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษายังไม่กระเตื้อง ซึ่งจะทำให้แข่งขันในศตวรรษที่ 21 ยากขึ้น ตนขอเอาใจช่วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจำ คณะกรรมการชุดต่างๆ ให้สามารถ 1. รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน 2. จัดความเร่งด่วนของปัญหา และ 3. จัดงบประมาณให้สอดคล้อง 

“อย่ามัวไปถกเถียงประเด็นเรื่องโครงสร้างอำนาจ โครงสร้างการบริหาร และประเด็นปลีกย่อย เราต้องหันมาใส่ใจและนำเรื่องคุณภาพการศึกษาและตัวผู้เรียนและห้องเรียน รวมถึงคุณภาพครูมาเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาและทุ่มทรัพยากรลงไป ขอให้ทำจริงจังให้สำเร็จ อย่าทำให้ลูกหลานของเราต้องผิดหวัง” นายนพดล กล่าว