“จิราพร” อัด “มีชัย” ทิ้งมรดกบาปให้ลูกหลานไทย ร่างรัฐธรรมนูญสอดไส้อำนาจเผด็จการ ทำลายความเชื่อมั่นประเทศ

“จิราพร” อัด “มีชัย” ทิ้งมรดกบาปให้ลูกหลานไทย ร่างรัฐธรรมนูญสอดไส้อำนาจเผด็จการ ทำลายความเชื่อมั่นประเทศ

(10 ธ.ค. 62) นางสาวจิราพร สินธุไพร รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง มีการปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ถึงเนื้อหารัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีการใช้อำนาจทางการทหารจับกุมคุมขังผู้เห็นต่าง  ทั้งประชาชน นิสิตนักศึกษา ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถือเป็นความไม่ชอบธรรมของคณะผู้ยึดอำนาจมาตั้งแต่แรก

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีการสอดไส้ความเป็นเผด็จการไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการเขียนให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีส่วนร่วมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ทั้งๆที่ ส.ว. เหล่านี้มาจากการคัดสรรของหัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจ ดังนั้นคนเหล่านี้ก็ก็ไม่ต่างจากนั่งร้านของคณะยึดอำนาจที่มีหน้าที่ในการสืบทอดอำนาจเผด็จการ

นางสาวจิราพร กล่าวด้วยว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นอุปสรรคของการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หยุดการพัฒนา สุดท้ายเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำลายความเชื่อมั่นของประเทศไทย นักลงทุนทั่วโลกมองออกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้การเมืองไทยอ่อนแอ รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ และไม่เหมาะกับการเข้ามาลงทุน

“นอกจากนี้การเขียนยุทธศาสตร์ชาติไว้ 20 ปี เป็นเหมือนการตอกหมุดตรึงประเทศไทยอยู่กับที่ เป็นมรดกบาปที่คณะยึดอำนาจเขียนให้อำนาจเผด็จการไว้ ทิ้งให้ลูกหลานรับกรรมในอนาคต ทั้งหมดเป็นผลมาจากการเขียนรัฐธรรมนูญของนายมีชัยที่ทำร้ายประเทศไทยมากกว่าจะเขียนเพื่อให้ประเทศได้รับการพัฒนา เสียดายงบประมาณนับหมื่นล้านที่ให้คณะร่างไร้ประโยชน์ หากเอาไปช่วยประชาชนจะเกิดประโยชน์มากกว่านี้”
นางสาวจิราพร กล่าว.