“เพื่อไทย” สละสิทธิ์ส่งชื่อคนชิงประธาน กมธ.ศึกษาแก้รัฐธรรมนูญ

(23 ธ.ค. 62) นายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านนโยบายและแผนงาน พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายวัฒนา เมืองสุข กรรมการยุทธศาสตร์พรรค และนายจตุพร เชื้อเจริญ รองเลขาธิการพรรค ในฐานะคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 ในสัดส่วนพรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงถึงการประชุม กมธ. นัดแรกในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ ว่า จะไม่เสนอรายชื่อประธานกรรมาธิการแข่งขันกับพรรคอื่น เพราะต้องการแสดงให้เห็นความตั้งใจในการเข้าไปเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยไม่ได้ต้องการตำแหน่งใดๆ

นายโภคิน กล่าวว่า อยากให้มีการแก้ไขให้สำเร็จ สำหรับตำแหน่งประธาน กมธ. นั้น พูดมาตลอดว่า ไม่ใช่ว่ายื่นเรื่องนี้แล้วอยากจะเป็นประธาน กมธ. แต่ต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย ถ้าบุคคลใดมีความตั้งใจ และมีความเหมาะสม ก็พร้อมที่จะสนับสนุน เพราะวันนี้อาศัยเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ ฝ่ายค้านอยากแก้แค่ไหน แต่ถ้ารัฐบาลไม่เอาด้วย ก็แก้ไม่ได้ หรือแม้รัฐบาลจะมีเสียงท่วมท้น ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ถ้าฝ่ายค้านไม่เอาด้วย ดังนั้น เราควรปลดล็อกตรงนี้ ต่อมาคือ เราควรยกเลิกการนิรโทษกรรมจากการรัฐประหาร และระบบการเลือกตั้งที่แปลกประหลาด ตรงนี้เราสามารถคุยกันได้

นายโภคิน กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญควรเป็นฉบับประชาชน เพื่อประชาชน ที่ผ่านมาไม่เคยมีรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนร่าง และประชาชนเห็นชอบเลย จึงควรคืนอำนาจให้ประชาชน ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เข้ามาช่วยกันยกร่าง มาถกเถียงกัน โดย ส.ส.ร. ที่เข้ามา เรายังไม่รู้เลยว่าจะร่างรัฐธรรมนูญออกมาอย่างไร แต่เราจะคงหมวด 1 และหมวด 2 ไว้ เราคาดหวังว่าระยะเวลา 4 เดือนนี้ เราน่าจะจบในประเด็นที่ทำให้รัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขโดยวิธีปกติ ทั้งนี้ ต้องคุยกับพรรคร่วมทั้ง 7 พรรค ในกรณีการเสนอชื่อบุคคลนั่งตำแหน่งประธาน กมธ. ด้วย โดยจะย้ำว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างนี้ แล้วพรรคร่วมมีความเห็นอย่างไร

ด้าน นายวัฒนา กล่าวว่า ควรเร่งเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่ทำให้รัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขได้ง่ายขึ้น เพราะฉบับปัจจุบัน การแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้ยาก รวมทั้งจะมีการเสนอให้ตั้ง ส.ส.ร. มาทำหน้าที่แก้ไขรัฐธรรมนูญเอง เนื่องจากต้องการให้รัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนโดยแท้จริง