“ภูมิธรรม” แนะ หยุดสร้างสองมาตรฐาน ทำประเทศให้ไร้มาตรฐาน กรณี ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน

(23 ม.ค. 63) นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “หยุดสร้างสองมาตรฐาน ทำประเทศให้ไร้มาตรฐาน” 

กรณีรัฐมนตรีและนักกฎหมายบางท่าน ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องการเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมให้เหตุผลในการแก้ต่างออกตัวรับหน้าแทนรัฐบาลและแทนผู้ถูกกล่าวหาว่า การกระทำต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องปกติ ไม่มีปัญหาใดๆ จะใช้บรรทัดฐานที่เคยพิจารณาดังเช่นในอดีตมิได้

เรื่องที่เกิดขึ้นนี้สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ประเทศและสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น และดำรงอยู่ในสังคมเราในปัจจุบัน ในเบื้องต้นอาจส่งผลกระทบเสียหาย และอาจจะมีผลทำให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯฉบับนี้ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายที่มิชอบ นอกจากนั้น ยังอาจมีผลทำให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณนี้ ผ่านสภาด้วยเสียงที่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งเพราะมีการกดบัตรแทนกัน ซึ่งจะส่งผลให้ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ต้องตกไป

นอกจากนั้น ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งที่ รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลกระทำในวันนี้ ได้ตอกย้ำให้สังคมเห็นถึงความเป็นสองมาตรฐาน สร้างบรรทัดฐานที่ผิดเพี้ยน ทำผิดให้เป็นถูก ซ้ำแล้วซ้ำเล่า กล่าวคือ ในกรณีการเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส. พรรครัฐบาลครั้งนี้ ผู้ที่เป็นเนติบริกรของรัฐบาลออกมาบอกว่า ไม่อาจใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับกรณีที่ผ่านมาในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

การกล่าวอ้างเช่นนี้หมายความว่าสังคมไทยวันนี้ ไม่อาจยึดถือบรรทัดฐานใดๆที่ผ่านมาได้ แต่กลับจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมา เพื่อสนองประโยชน์แห่งตนและพวกพ้อง โดยมิได้คำนึงถึงว่าได้ใช้วิธีการดังกล่าวสร้างบรรทัดฐานที่ผิดเพี้ยน ทำผิดให้เป็นถูก ครั้งแล้วครั้งเล่า ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายให้กับหลักนิติธรรมของประเทศอย่างร้ายแรง

“ผมอยากเห็นการสร้างบรรทัดฐานในสังคมที่ถูกต้องตามหลักการ เพื่อให้กฎหมายนั้นยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์ และผดุงความยุติธรรมให้กับคนทุกกลุ่ม พอเถอะครับสำหรับการมีสองมาตรฐาน ที่พวกเราทำอะไรก็ไม่ผิด แต่พวกเขาถึงไม่ผิดก็สร้างความผิดให้เกิดขึ้นได้ วันนี้บ้านเมืองเราผิดเพี้ยนและเลอะเทอะในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนมามากพอแล้ว”

แม้นว่าการที่ใครจะเลือกหนทางในการกระทำหรือการเสนอความเห็นทางกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น ก็ถือเป็นการตัดสินใจของท่าน แต่หากไตร่ตรองให้ดี อยากให้นึกถึงผลเสียหายที่ประเทศชาติจะได้รับให้มาก ขออย่ารุมทำร้ายประเทศให้มากไปกว่านี้เลย คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยวันนี้กระอักกระอ่วนหัวใจ จนสุดจะพรรณาแล้ว