“ลดาวัลลิ์” ห่วงประเทศเข้าสู่มหาวิกฤต เตือน “ประยุทธ์” แสดงภาวะผู้นำ สร้างศรัทธาประชาชน-อย่าดูแคลนพลังเยาวชน

(2 มี.ค. 63) นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยขณะนี้กำลังเผชิญวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ทางการเมือง วิกฤตความยุติธรรม เศรษฐกิจ และสาธารณสุข ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นพร้อมๆกันเช่นนี้มาก่อน ในอดีตนั้นมักเกิดวิกฤตทางการเมืองเพียงอย่างเดียว แล้วนำไปสู่การชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาล เช่น การผิดคำพูดของผู้นำ การเรียกร้องรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย หรือการขับไล่เผด็จการ แต่ครั้งนี้ มีหลายเรื่องที่ประเดประดังเข้ามาในห้วงเวลาเดียวกัน ก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่ขยายจากประชาชนไปสู่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งมีการชุมนุมในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็นสถานการณ์ที่เข้าขั้น “มหาวิกฤต” ที่ตนรู้สึกเป็นห่วงอย่างยิ่ง เกรงว่าจะเกิดความรุนแรงและระส่ำระสายไปทั่วบ้านทั่วเมือง

นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า วิกฤตการณ์ด้านการเมืองและด้านความยุติธรรมมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย มีการสืบทอดอำนาจ ส.ว. ที่มาจากการสรรหาของ คสช. ซื้อตัวนักการเมือง องค์กรอิสระขาดความเป็นอิสระ มีการเล่นพรรคเล่นพวก เกิดการทุจริต มีการยุบพรรคอนาคตใหม่ และกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี เป็นต้น ในด้านเศรษฐกิจ ปัญหาคือความเหลื่อมล้ำที่มีสูงมาก คนส่วนใหญ่ยากจน เป็นหนี้เป็นสิน แต่เจ้าสัวกลับร่ำรวยมหาศาล สำหรับด้านสาธารณสุข คือการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งล่าสุดมีคนไทยเสียชีวิตไปแล้ว 1 ราย ผู้ติดเชื้อก็มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน

การแก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยตรง ในท่ามกลางสภาวะที่ประชาชนเสียขวัญและตื่นตระหนก อย่าซ้ำเติมความเดือดร้อนในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพราะการหาเงินทองมาใช้จ่ายในภาวะฝืดเคืองก็ยากแล้ว การฝ่าวิกฤตเหล่านี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำรัฐบาลจะต้องแสดงภาวะผู้นำขั้นสูงสุด และต้องสร้างความศรัทธาจากประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้ เพราะการแก้ไขปัญหาต่างๆ จะต้องได้รับการยอมรับ ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ และความร่วมมือจากประชาชนตามที่พวกเขาได้ขอร้อง ยิ่งขณะนี้มีการรวมตัวของนักเรียนนิสิตนักศึกษาในสถาบันต่างๆทั่วประเทศ รัฐบาลจะต้องไม่แข็งขืน ไม่ลุแก่อำนาจ เพราะอาจกลายเป็นชนวนนำไปสู่การบานปลายของวิกฤตการณ์ได้ตลอดเวลา

“ที่สำคัญ อย่าลืมว่าวันนี้เป็นยุคดิจิทัลสังคมออนไลน์ เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถรับชมการประชุมนัดสำคัญในสภาฯได้ สามารถรับฟังทุกถ้อยคำของนักการเมืองทุกคนทุกพรรค และมีวิจารณญาณดี จึงรับรู้ได้ว่า ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และพรรคต่างๆ กำลังทำอะไรอยู่ ดังนั้น อะไรเป็นสิ่งที่ชอบธรรม เรื่องใดที่นักศึกษาเรียกร้อง ก็ควรออกมาประกาศยอมรับด้วยความเต็มใจ และอย่าลืมว่าเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหว ต่างก็มีพ่อแม่ญาติพี่น้อง เมื่อรวมๆกันแล้ว ก็นับเป็นจำนวนมหาศาล นักการเมืองจึงอย่าประมาทและดูแคลนพลังเยาวชนเหล่านี้” นางลดาวัลลิ์ กล่าว