ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เรียกร้องรัฐบาล หาหนทางแก้ปัญหาไฟป่า-ฝุ่นพิษ ภาคเหนืออย่างยั่งยืน

1 เมษายน 2563 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่นพิษในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่เคยปรากฏว่ามีค่าฝุ่นพิษ PM2.5 ทะลุ 1,000 เหมือนกับครั้งนี้มาก่อน สาเหตุเนื่องจากไฟป่าที่ไหม้หลายจุดพร้อมๆ กันและลุกลามเป็นวงกว้าง ทำให้ฝุ่นพิษเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วจนสภาพอากาศอยู่ในขั้นวิกฤติและเป็นอันตรายกับประชาชน จากการลงพื้นที่สำรวจไฟป่าทั้งดอยสุเทพและดอยปุย ได้ทราบปัญหาจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทุกระดับที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่สบายใจอย่างยิ่ง เพราะข้อมูลต่างๆ ทั้งสาเหตุของการเผาป่าและนโยบายในการจัดการช่วยเหลือป้องกันของคนทำงานในพื้นที่กลับย้อนแย้งกับแนวทางการแก้ไขของรัฐบาล จนอดคิดไม่ได้ว่าผู้มีอำนาจรับทราบปัญหาและมีความจริงใจในการแก้ไขหรือไม่ รัฐบาลยังไม่ตระหนักถึงภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น ทั้งๆ ที่มีกลุ่มและองค์กรต่างๆ ออกมาเรียกร้อง เสนอทางออก และพร้อมร่วมมือกับภาครัฐเพื่อต่อสู้กับฝุ่นพิษอย่างยั่งยืน แต่รัฐกลับเพิกเฉยเสมือนเรื่องที่เกิดขึ้นไม่สำคัญและปล่อยปัญหาให้ผ่านไปวันๆโดยไม่แก้ไข

หากรัฐบาลยังไม่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา ปล่อยให้แก้กันแบบ “เรื่อยๆมาเรียงๆ” แบบนี้ เท่ากับปล่อยให้คนเชียงใหม่และชาวเหนือทุกคน ต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นพิษซ้ำซากทุกปี ไฟป่าไม่ได้ไหม้ปีนี้เป็นปีแรก แต่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำไมจึงยังไม่เห็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม ไปจนถึงแผนระยะต่างๆ สั้น กลาง ยาว ซ้ำร้ายความชัดเจนของการแสวงหาความร่วมมือกับกลุ่มและองค์กรต่างๆ ก็ไม่มี หากรัฐปล่อยปละละเลยกันแบบนี้จะหาทางออกร่วมกันได้อย่างไร

“ผมไม่มีความประสงค์จะเล่นการเมืองกับใคร เพียงอยากสะท้อนว่าฝุ่นพิษครั้งนี้หนักหนาสาหัสจริงๆ คนเชียงใหม่และพี่น้องชาวเหนือทุกคน ต้องมีสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในการมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจ ดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ซึ่งรัฐบาลประกาศเรื่องฝุ่นพิษเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านไปปีกว่า กลับพบว่าปัญหาต่างๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นจึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้” นายจักรพล กล่าว