“พรรคเพื่อไทย” ตั้งคณะทำงาน 10 ด้าน ผนึกกำลังจากรุ่นสู่รุ่น เดินหน้าแก้ไขปัญหา สรรหาโอกาส นำพาประชาชนฝ่าวิกฤติ

12 ตุลาคม 2563 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย โดยมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กรรมการบริหารพรรค เพื่อเริ่มทำงานให้ทันกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สอดรับกับสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยพรรคจะผนึกกำลังกับพี่น้องประชาชน สรรหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อฝ่าวิกฤติของประเทศไปด้วยกัน นอกจากนี้ พรรคยังระดมทรัพยากรบุคคลของพรรคมาช่วยกันทำงาน เป็นการผนึกกำลังจากรุ่นสู่รุ่น ระหว่างความรู้และประสบการณ์ของรุ่นผู้ใหญ่ กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ และความมุ่งมั่นที่เปี่ยมด้วยพลังของรุ่นน้องๆ ทั้งสองรุ่นจะจับมือกันเดินหน้าแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ และร่วมกันกำหนดงานด้านต่างๆ ซึ่งในเบื้องต้นได้แบ่งคณะทำงาน ดังนี้

1) คณะทำงานกิจการสภา ผู้รับผิดชอบ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค , นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค และ ดร.สุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค และประธานวิปฝ่ายค้าน โดยมี ดร.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เป็นเลขานุการ

2) คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจมีความรุนแรง และจำเป็นต้องรวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายมิติเศรษฐกิจ พรรคจึงมอบหมายให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง และนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรค มาช่วยกันรับผิดชอบในมิติต่างๆ  

3) คณะทำงานด้านนโยบายและวิชาการ ผู้รับผิดชอบ นายนพดล ปัทมะ
• ศูนย์ข้อมูลนโยบายและวิชาการ : ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค
 
4) คณะทำงานด้านการสื่อสารการเมือง และกองโฆษก ผู้รับผิดชอบ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรค และ ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรค

5) คณะทำงานด้านการพัฒนาฐานสมาชิก ผู้รับผิดชอบ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผู้อำนวยการพรรค
• ศูนย์ข้อมูลสมาชิก : นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 
6) คณะทำงานพัฒนาพื้นที่เลือกตั้ง ผู้รับผิดชอบ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค โดยจะจัดแบ่งโซนภาคเพื่อบริหารจัดการเขตเลือกตั้ง และจะมอบหมายให้มีกรรมการบริหารพรรคมาช่วยทำงานในพื้นที่ที่ตนถนัด  

7) คณะทำงานบริหารและพัฒนากิจการพรรค ผู้รับผิดชอบ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค และนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผู้อำนวยการพรรค  

8) คณะทำงานด้านกฎหมาย ผู้รับผิดชอบ นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค

9) คณะทำงานด้านต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบ นางนลินี ทวีสิน  

10) คณะทำงานเครือข่ายและแนวร่วมกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ผู้รับผิดชอบ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค

ทั้งนี้ นายประเสริฐ กล่าวถึงการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า พรรคเพื่อไทยว่ามีความพร้อมในการดำเนินการในรายละเอียด โดยเบื้องต้น พรรคเตรียมตั้งคณะอำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับ ซึ่งหัวหน้าพรรคจะเป็นประธานคณะ และเลขาธิการพรรคจะรับหน้าที่เลขานุการคณะ เพื่อให้พร้อมทำงานทันทีที่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งท้องถิ่น นอกจากนี้ พรรคเพื่อไทยจะร่วมกับประชาชน ช่วยกันหาวิธีรับมือมหาวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่กำลังมาถึง พบกับทีมเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย ในงาน “เพื่อไทย Talk” เรื่อง “คิดใหม่ ทำใหม่ กู้มหาวิกฤติเศรษฐกิจไทย” ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 และสุดท้ายนี้ พรรคเพื่อไทยจะจัดสัมมนา ส.ส. ของพรรค เพื่อระดมความคิดเห็นหลังจากที่มีการปิดสมัยประชุมสภา และ ส.ส. ได้ไปลงพื้นที่รับฟังข้อเรียกร้องจากประชาชนมา รวมทั้งเตรียมความพร้อมเรื่องการทำงานของ ส.ส. ทั้งในและนอกสภา โดยคาดว่าจะจัดช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ก่อนที่จะเปิดสมัยประชุมในเดือนพฤศจิกายน