“เลขาธิการพรรคเพื่อไทย” แนะ รัฐบาลชักฟืนออกจากกองไฟ เร่งแก้รัฐธรรมนูญเพื่อลดความขัดแย้ง

5 ตุลาคม 2563 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีการตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาอีก 30 วัน ก่อนที่จะมีการลงมตินั้น ว่า เป็นการรอสัญญาณจากผู้มีอำนาจว่าจะตัดสินใจอย่างไรมากกว่า ทั้งนี้เชื่อว่ารัฐบาลประเมินสถานการณ์ ทางการเมืองก่อนตัดสินใจ ซึ่งรัฐบาลต้องแสดงความจริงใจในการต้องการแก้ปัญหาประเทศมากกว่านี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญถึงจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้ เพราะปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลที่ไม่ฟังเสียงประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่ผ่านมารัฐบาลไม่พยายามพูดคุยหรือให้ความสนใจในข้อเรียกร้องว่ามีอะไรที่ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่รัฐบาลใช้การโจมตีการจัดกิจกรรมของเยาวชนว่าผิดกฎหมาย หรือไม่เคารพกฎหมาย

“หากรัฐบาลเปลี่ยนแนวคิดจากโจมตีมาเป็นการเจรจาหรือพูดคุยกับกลุ่มเยาวชน จะเป็นการชักฟืนออกจากกองไฟ ด้วยการเจรจาซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด แต่รัฐบาลกลับเลือกที่จะราดน้ำมันเข้ากองไฟ ส่งผลให้ความขัดแย้งขยายใหญ่ขึ้น”