“จักรพล ตั้งสุทธิธรรม” เผย เพื่อไทย พร้อมชำแหละงบประมาณฯ 64 ชี้จุดอ่อน ไม่สอดคล้องสถานการณ์และวิกฤติประเทศ

13 กันยายน 2563 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า พรรคเพื่อไทยได้เตรียมพร้อมที่จะอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อชี้ให้เห็นว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล เป็นการจัดทำงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการดำเนินการจัดงบประมาณ ไม่ช่วยแก้ปัญหาหรือฟื้นฟูประเทศ ทั้งนี้ภายหลังจากวิกฤติโควิด-19 รัฐบาลต้องจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศ และฟื้นฟูธุรกิจ แต่รัฐบาลยังคงความสำคัญกับงบประมาณ ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น การก่อสร้าง จัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งไม่ตอบโจทย์ประเทศ ทั้งๆที่สถานการณ์ขณะนี้ควรที่จะจัดงบประมาณ เพื่อก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ มีนักธุรกิจหน้าใหม่เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ แต่กลับให้ความสำคัญกับการทำโครงการที่ถูกฝ่ายต่างๆ มองว่าอาจเป็นเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนใกล้ชิดมากกว่าเอื้อประโยชน์ให้ประชาชน

“การจัดงบประมาณ สูงถึง 3.3 ล้านล้านบาท ด้วยสภาพเศรษฐกิจและรายได้ที่รัฐจัดเก็บไม่เพียงพอกับรายจ่าย เชื่อว่ารัฐเตรียมกู้เงินเพื่อมาโปะงบประมาณ จนเต็มเพดานเงินกู้อย่างแน่นอน อีกทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มที่อาจจะทรุดต่อเนื่อง แต่รัฐบาลกลับแก้ปัญหาไม่เป็น คนไทยจึงเปรียบเหมือนคนไข้ในห้องไอซียู แต่รัฐบาลปล่อยให้ตายโดยไม่เหลียวแล และขณะนี้คนที่มีความรู้ความสามารถ ก็ไม่กล้ามาร่วมงานกับรัฐบาลนี้ สุดท้ายเศรษฐกิจไทยคงยังไร้ทางฟื้น”