เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เรียกร้อง กระทรวงดีอีและผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเหตุสัญญาณโทรศัพท์-อินเทอร์เน็ต บริเวณที่ชุมนุมขัดข้อง

16 สิงหาคม 2563 เวลา 18:30 น. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน กล่าวว่า จากการสังเกตการณ์การชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่ช่วงบ่าย พบว่าสถานการณ์ทั่วไปเรียบร้อยดี ไม่มีสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด แต่พอช่วงเย็นเมื่อมีผู้ชุมนุมทยอยมาร่วมการชุมนุมมากขึ้นปรากฏว่าการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เริ่มมีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติ เพราะการที่มีผู้ชุมนุมมารวมกันในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ผู้ให้บริการทุกเจ้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของช่องสัญญาณเพื่อให้การสื่อสารราบรื่นไม่ติดขัด แต่ในการชุมนุมครั้งนี้กลับเกิดปัญหาเหมือนกับผู้ให้บริการละเลยหรือไม่ ซึ่งไม่อยากคิดว่าเกิดจากการขอความร่วมมือเพื่อปิดกั้นการสื่อสาร เพราะหากเป็นเช่นนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ขาดจริยธรรมอย่างรุนแรง 

จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะผู้ให้บริการทุกเจ้า กสทช. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ทั้งนี้ในฐานะคณะทำงานจะรายงานให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกคณะได้รับทราบ และเรียกผู้ให้บริการ กสทช. กระทรวงดีอี และผู้เกี่ยวข้อง มาสอบถามและตรวจสอบในเรื่องนี้ต่อไปว่ามีการกระทำที่ลิดรอนสิทธิของผู้ใช้บริการที่มาร่วมชุมนุมหรือไม่ต่อไป