“นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์” แนะ รัฐบาล รับฟังข้อเรียกร้องทุกฝ่ายอย่างเข้าใจ อย่าใช้กฎหมายเกินความจำเป็น

13 สิงหาคม 2563 นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย กล่าวในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้วว่า รัฐบาลสามารถที่เข้าถึงและรับทราบข้อมูลการเรียกร้องต่างๆ รวมถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน โดยต้องตั้งอยู่บนสมมติฐานของความเชื่อที่ว่าคนไทยทุกคนมีความหวังดีต่อประเทศชาติ อยากเห็นบ้านเมืองมีอนาคตที่สดใส เป็นประชาธิปไตยตามแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับ ซึ่งรัฐบาลสามารถเลือกดูปัญหาได้ว่าปัญหาใด ข้อเรียกร้องใดที่สามารถจะทำตามได้ หรือข้อเรียกร้องใดที่ยากเกินไปก็ควรจะคุยกัน ซึ่งข้อเรียกร้องต่างๆ ของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ต้องการให้ประเทศเดินไปสู่ประชาธิปไตย เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ วันนี้หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีบทบัญญัติหลายอย่างที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ข้อเรียกร้องแบบนี้ไม่ได้เกินไป เป็นการเรียกร้องเพื่อให้เห็นอนาคตประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้รัฐบาลและหน่วยราชการต้องอย่าไปคุกคามประชาชน เจ้าหน้าที่ก็อย่าไปตั้งข้อหาที่เกินจริง อย่าไปขัดขวาง โดยใช้กฎหมายที่เกินความจำเป็น