“สมคิด” แนะ รัฐบาล ต้องจริงใจแก้ปัญหาประเทศ อย่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อซื้อเวลา

29 ตุลาคม 2563 นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นด้วยที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ ว่า เป็นเพียงการซื้อเวลาเท่านั้น เพราะหากมีการประมวลข้อเสนอแนะจากพรรคฝ่ายค้านที่มีการนำเสนอในการอภิปรายในสภา เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา คสช. เคยมอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เรียกทุกกลุ่มการเมือง พรรคการเมือง และประชาชนในหลายพื้นที่ มาให้ข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานสร้างความสามัคคีปรองดอง ก่อนจะสรุปความคิดเห็นร่างสัญญาประชาคม เพื่อนำเสนอต่อประชาชน จึงอยากทราบว่ารายงานฉบับนั้นอยู่ที่ไหน เพราะครั้งนั้นใช้งบประมาณมหาศาลในการจัดทำ ดังนั้น จึงเป็นการใช้งบประมาณที่สูญเปล่ามาก

นายสมคิด กล่าวด้วยว่า การจัดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ครั้งนี้ก็ไม่น่าจะต่างกัน เพราะหลักเกณฑ์อะไรก็ไม่มี จะไปเชิญกลุ่มไหนมาก็ไม่ชัด แล้วจะใช้อะไรเป็นแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้ง ดังนั้น แนวคิดของรัฐบาลจึงเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อซื้อเวลามากกว่าที่จะจริงใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

“การประชุมรัฐสภา 2 วันที่ผ่านมา มีเพียงเรื่องเดียวที่รัฐบาลรับปากคือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ก็ไม่มีความชัดเจนว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ ใช้เวลานานแค่ไหน เพราะหากทำตามข้อเสนอของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี คาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ซึ่งประชาชนคงไม่ยอม สิ่งที่จะคลี่คลายปัญหาได้ดีที่สุดคือ ความจริงใจและมีระยะเวลาที่แน่นอน รัฐบาลต้องมีเป้าหมายชัดเจน อย่าหลักลอยเพราะไม่เกิดประโยชน์กับฝ่ายใดเลย” นายสมคิด กล่าว