“สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” เสนอ รัฐบาล- ส.ว. เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อคลี่คลายปัญหาประเทศ

15 ตุลาคม 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง 6 พรรค ได้มีการหารือเกี่ยวกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และเห็นพ้องต้องกันว่า การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินครั้งนี้ ไม่ชอบธรรม และไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการตัดสินใจยกเลิกการชุมนุมประมาณ 24.00 น. ของเมื่อวานนี้ (14 ตุลาคม 2563) แต่เนื่องจากในภาวะวิกฤติเป็นยามวิกาล ในช่วงกลางคืนการกลับภูมิลำเนาอาจจะมีปัญหา ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งไม่ชอบที่จะต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงออกมา ในการนี้เห็นว่าทางรัฐบาลควรจะปล่อยผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม เพราะบุคคลเหล่านั้นไม่ได้มีความผิดใดๆ จากการชุมนุม เพราะการทำงานของเขาเป็นไปตามแนวทางของการเป็นประชาธิปไตยโดยตรง เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา และเป็นเรื่องที่ต้องคลี่คลายปัญหาบ้านเมือง ทั้งนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นว่า เราจะดำเนินการในลักษณะที่เป็นสันติวิธี โดยใช้รัฐสภาเป็นที่ถกเถียงปัญหา และหาทางออกในเรื่องนี้ จึงขอเสนอให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ แต่อย่างไรก็ตามพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง 6 พรรค มีเสียงไม่เพียงพอ เราจึงอยากเชิญชวนฝ่ายรัฐบาล ส.ว. ที่เห็นด้วยกับการเป็นประชาธิปไตย มาร่วมกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน