ผู้สมัคร นายก อบจ. เพื่อไทย ประกาศตั้งธนาคารน้ำ – ดึงนโยบายเกษตรปลอดภัย ลดขั้นตอนการผลิตยั่งยืน

นายวิชัย สามิต ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เบอร์ 6 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน และเกษตรกรอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้พูดคุย หารือ แลกเปลี่ยนกับเกษตรกรเกี่ยวกับการทำการเกษตร ซึ่งนายวิชัยได้นำเสนอนโยบายเกษตรปลอดภัย ดึงเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการผลิตต่างๆ หรือที่เรียกว่าเกษตร 5G เช่น การนำโดรนเข้ามาช่วย ฉีดยาปราบศัตรูพืช , เดินหน้า ผลิตอาหารปลอดภัย , แก้ปัญหาระบบชลประทานอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาน้ำแล้งโดยขุดบ่อบาดาล ทำธนาคารน้ำใต้ดินและบนดิน ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ทุกพื้นที่การเกษตร , โครงการถนนปลอดภัย จะมีทีมปราบหลุมเข้าไปแก้ปัญหาด้านการคมนาคม ในระยะทาง 257 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด , ตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการสอบแข่งขัน เพื่อเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน ด้วยการส่งเสริมทักษะความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูจะเป็นผู้ให้ทุนการศึกษา ตั้งเป้าหนองบัวลำภูจะมีแพทย์เพื่อมารับใช้จังหวัด เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 10 คน โดยในการพูดคุยหารือกับเกษตรกรและประชาชนในวันนี้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร่วมลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้วย