“หัวหน้าพรรคเพื่อไทย” เรียกร้อง กกต. ทำหน้าที่ ป้องกันทุจริตเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เตือนอย่าให้ซ้ำรอยอดีต

8 สิงหาคม 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ โดยเชื่อมั่นว่าประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจะเทคะแนนให้ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และสามารถทวงแชมป์คืนกลับมาได้ เพราะรัฐบาลล้มเหลวในการบริหารประเทศทุกด้าน โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่ทำให้ประชาชนยากลำบาก ขาดความเชื่อมั่น และที่สำคัญคือความไม่เป็นประชาธิปไตยที่ทำให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนต้องออกมาเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญและยุบสภาอยู่ในขณะนี้ ซึ่งการเลือกครั้งนี้จะสะท้อนความรู้สึกของประชาชนว่าจะไม่ยอมทนกับรัฐบาลที่บริหารประเทศล้มเหลวอีกต่อไป ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตย และประชาชนทุกคนที่ต้องประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตภายใต้การบริหารราชการของรัฐบาลชุดนี้ ได้โปรดเทคะแนนทั้งหมดให้พรรคเพื่อไทย เพื่อให้ตัวแทนของเราคือนางสลิลทิพย์ เข้าไปต่อสู้แทนพี่น้องเขต 5 ปากน้ำได้อย่างสง่างามและสมศักดิ์ศรี

นายสมพงษ์ กล่าวว่า ขอเรียกร้องไปยัง กกต. ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเป็นกลาง เพราะในเวลานี้พรรคเพื่อไทยได้รับการร้องเรียนและชี้เบาะแสมาจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ยืนยันว่ามีการเสนอประโยชน์และซื้อเสียงกันแล้วในหลายหมู่บ้าน ดังนั้นจึงขอให้ กกต. ได้ช่วยทำหน้าที่สอดส่องดูแลและป้องกันอย่าให้มีการทุจริตเกิดขึ้นเหมือนในอดีตที่เรียกว่า “ปากน้ำโมเดล” โดยมั่นใจว่า หาก กกต. ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการป้องกันการซื้อเสียงและไม่มีการโกงเลือกตั้ง นางสลิลทิพย์ หมายเลข 3 ของพรรคเพื่อไทย จะได้รับความไว้วางใจได้รับเลือกตั้งจากประชาชน