สุทิน คลังแสง ย้ำ เพื่อไทย ยืนยันรัฐบาลต้องรับฟังนักศึกษาโดยตรง ไม่ควรใช้สภาเป็นบุรุษไปรษณีย์ ลั่น “เชื่อมั่นระบบสภา แต่ไม่เชื่อมั่นในตัวนายกฯ”

23 กรกฎาคม 2563 นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน และ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามีมติให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของนิสิต นักศึกษา และเยาวชน โดยยืนยันว่า พรรคเพื่อไทย มีมติไม่เสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมาธิการ ด้วยเหตุผลดังนี้

1. เราเชื่อมั่นในระบบสภา แต่การพิจารณาฟังความเห็นนักศึกษานั้น เพื่อแก้ปัญหาให้ทันสถานการณ์ การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาจะเป็นการเพิ่มขั้นตอนการรับฟัง สภาไม่ควรเป็นคนกลางในการจะเป็นบุรุษไปรษณีย์นำความเห็นไปให้รัฐบาล แต่ควรให้รัฐบาลฟังโดยตรง

2. ถ้าตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จะเป็นการทำงานซ้ำซ้อนกับคณะกรรมาธิการปกติที่มีอยู่แล้ว มีคณะกรรมาธิการสามัญพัฒนาการเมืองได้ทำเรื่องนี้อยู่แล้ว มีอำนาจเรียกรัฐบาลและนักศึกษาไปพบกันได้อยู่แล้ว , คณะกรรมาธิการศึกษาและแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้ฟังเรื่องนี้มาตลอด เราไปฟังถึงมหาวิทยาลัย แล้วก็เชิญนักศึกษามาฟังตลอด ก็จะไปซ้ำซ้อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ

และ 3. เชื่อว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญ หากตั้งขึ้นมาจะทำงานได้ไม่นาน เพราะการรับฟังความเห็นทำครั้งเดียวหรือสองครั้งเท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงไม่มีความจำเป็นใดๆ แต่การแก้ปัญหาด้วยการตัดไฟแต่ต้นลม ต้องเร็วและควรทำ ขณะที่การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจะช้า เพิ่มขั้นตอนไปอีก มิได้หมายความว่าเราไม่เชื่อมั่นระบบสภา

“เราเชื่อมั่นในระบบสภา แต่ไม่เชื่อมั่นในตัวนายกฯ เพราะหลายครั้งที่เรามีมติส่งความเห็นไป ท่านไม่ได้ตอบสนอง เพราะฉะนั้นคราวนี้จึงเห็นว่าทันการณ์ ทันเกม และทันกับผู้ที่เขาอยากจะพูดคุย เห็นว่ารัฐบาลจึงต้องไปคุยโดยตรง ไม่ต้องมีคนกลางอย่างสภา สภาได้รับผิดชอบแล้ว คือได้เสนอญัตติ แสดงถึงความตระหนักแล้วเอาเรื่องนี้เข้าสภา การอภิปราย 2 วันคือเห็นความสำคัญ รับผิดชอบโดยเป็นคนกลางจัดให้นักศึกษาพบกับนายกฯ นี่คือความรับผิดชอบที่น่าจะเป็น เราจึงไม่ควรตั้งและไม่เสนอชื่อบุคคลร่วมคณะกรรมาธิการ”