รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เตือน รัฐบาล ยื้อเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่เป็นประโยชน์ประเทศและประชาธิปไตย

15 มิถุนายน 2563 รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย กล่าวในการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อประชาชน ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า การกระจายอำนาจการปกครองให้ท้องถิ่นได้บริหารตนเองเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งมีกำหนดในรัฐธรรมนูญ แต่ที่ผ่านมากลับว่างเว้นการเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่การยึดอำนาจในปี พ.ศ.2557 ต่อมายุคสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก็มีการออก พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยในบทเฉพาะกาลระบุว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะทำได้เมื่อไหร่นั้นให้เป็นอำนาจของ คสช. และหากไม่มี คสช. แล้ว ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ครม. ซึ่งไม่มีขอบเขตจำกัดว่าจะต้องเลือกตั้งเมื่อไหร่ ซึ่งการเขียนกฎหมายแบบนี้บกพร่องอย่างยิ่งและขัดต่อรัฐธรรมนูญ ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งรัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็ว เพราะเป็นหัวใจสำคัญของการกระจายอำนาจ เหตุผลที่บอกไม่มีงบประมาณเป็นเหตุผลที่รับฟังไม่ได้และการทอดเวลาออกไปไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ ไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสม การปล่อยเวลาให้ล่าช้าออกไปไม่ได้เป็นประโยชน์ของประเทศและระบอบประชาธิปไตย

ขณะนี้สภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นส่วนใหญ่นั้นได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้ว แต่ยังคงรักษาการอยู่เท่านั้น บางแห่งรักษาการกันมายาวนาน 3-4 ปี เพราะฉะนั้นในวันนี้ประชาชนต่างรอคอยที่จะเปลี่ยนแปลงผู้บริหารท้องถิ่น แต่กลับไม่สามารถทำได้ เพราะยังถูกปิดช่องไว้