นพดล ผิดหวังร่างกฎหมายการศึกษาฉบับสำคัญที่สุดต้องเลื่อนไปโหวตเดือน พย. เพราะสภาล่ม ถามรัฐบาลจะผลักดันการปฏิรูปการศึกษาแบบนี้หรือ

นายนพดล ปัทมะ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคเพื่อไทย กล่าวว่ารู้สึกผิดหวังที่รัฐสภาไม่สามารถลงมติร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติฯ ในวันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมาได้ ทั้งๆ ที่เป็นกฎหมายที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องเตรียมองค์ประชุมให้ครบเพื่อผลักดันร่างกฎหมายนี้ ทำให้เสียเวลาไปเดือนกว่าแทนที่จะมีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากฎหมายฉบับนี้ช่วงปิดสมัยประชุม นอกจากนั้นร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับนี้ใช้เวลาถึง 4 ปีกว่าจึงมีการเสนอหลังจากมี รธน. ซึ่งควรเสนอเข้าสู่สภานานแล้ว

นายนพดล กล่าวต่อไปว่ารัฐบาลต้องจริงจังและแก้ปัญหาด้านการศึกษาให้ตรงจุดและรวดเร็วกว่านี้ เช่นปัญหาเฉพาะหน้าจากการระบาดของโควิด 19 ทำให้ครอบครัวขาดรายได้ เด็กจำนวนมากต้องออกจาก รร. ตนเห็นว่าการเยียวยาเด็กคนละ 2,000 บาทยังไม่พอ สิ่งที่ต้องทำเพิ่มด่วนคือเติมเงินให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อไปอุ้มเด็กที่ขาดแคลนไม่ให้หลุดจาก รร. มากกว่านี้และต้องเติมงบประมาณให้มากพอด้วย นอกจากนั้นตนเคยเสนอว่าถ้าเปิดเทอมเดือน พ.ย.ได้จริง กระทรวงศึกษาฯต้องตรึงมิให้ความเหลื่อมล้ำของเด็กยากจนถ่างขึ้นไปอีกและรักษาคุณภาพการศึกษาไทยไว้ให้ได้ วิธีหนึ่งคือเตรียมบทเรียนกระตุ้นทักษะ สมรรถนะและความรู้ที่หายไปให้ผู้เรียนทุกระดับ และควรประเมินผู้เรียนรายคนเพื่อเสริมเติมให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ต่อไป แต่ยังไม่ได้ยินแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องนี้จากกระทรวงฯ