ศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย ชี้เหตุผู้โดยสารไม่ยอมกักตัว แสดงให้เห็นข้อบกพร่องการสื่อสาร-ประสานงาน-สั่งการ จี้รัฐบาลเร่งแก้ไข

4 เมษายน 2563 นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า  กรณีการติดตามตัวคนไทยคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ เพื่อกักกันตัว 14 วัน หลังจากที่เจ้าหน้าที่ปล่อยให้เดินทางกลับบ้านว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เห็นข้อผิดพลาดบกพร่องที่ 1.กระทรวงต่างประเทศ สถานทูตไทย มีความบกพร่องในการประสานงานกับคนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤติที่จะต้องมีวิธีการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว 2.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่เข้มแข็งเด็ดขาด ในการรักษากฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 3.ผู้โดยสาร ซึ่งส่วนหนึ่งยินยอมให้มีการกักตัว แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ยอมให้กักตัว ก็ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 

กรณีนี้เช่นนี้อาจกลายเป็น super spreader เหมือนกรณีสนามมวย ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อจำนวนมาก แล้วนำเชื้อกลับไปแพร่ยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง อาจส่งผลเสียอย่างร้ายแรง จึงขอเรียกร้องให้ 1.รัฐบาลเร่งแก้ไขในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงการสั่งการต้องมีผู้รับผิดชอบสูงสุดแบบ Single Command  2.ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อการทำงานผิดพลาด 3.ในกรณีคนไทยที่ยังติดค้างอยู่ในต่างประเทศและประสงค์จะเดินทางกลับมายังประเทศไทย รัฐบาลต้องอำนวยความสะดวก ในการจัดการให้ได้กลับมา โดยมีมาตรการกักกันที่ชัดเจน 4.การจัดสถานที่กักตัว ควรมีสภาพที่ดีพอสมควร ไม่อยู่ร่วมห้องกัน ถ้าสถานที่ไม่พออาจต้องใช้โรงแรม ซึ่งมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด และ 5.สำหรับผู้โดยสารทั้งหมด รวมทั้งผู้ที่มารับ ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านใกล้ชิด ควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการรายงานตัวและกักกันโรคตามกำหนด