“นพ.ชลน่าน” ชี้ ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณ ไร้รายละเอียด ซ้ำรอย พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ เรียกร้องสภา อย่าปล่อยผ่าน

4 มิถุนายน 2563 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. ว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรัฐสภาไทย ของสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาได้มีการโอนถ่ายงบประมาณแล้ว 5 ครั้ง แต่เป็นการผ่านสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เมื่อพิจารณาจากหลักการและเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงอย่างถี่ถ้วนแล้ว ไม่สามารถรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้ เนื่องจากขัดหลักการประชาธิปไตย และขัดแย้งกับกฎหมายอื่น

การโอนงบประมาณต้องมีความจำเพาะเจาะจง ต้องมีวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน รวมถึงการที่จะนำงบประมาณไปใช้ต้องคำนึงถึงหลักความยินยอมของประชาชน โดยผ่านรัฐสภา หลักการสำคัญตรงนี้เป็นหลักการที่สภาต้องตรวจสอบได้ การโอนงบประมาณตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนชัดเจนว่า ห้ามโอนระหว่างหน่วยงาน เว้นแต่หน่วยงานเดียวกันได้ แผนบูรณาการอาจข้ามหน่วยงานได้ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติ ตามวิธีการงบประมาณ งบกลางไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณ เป็นประเภทรายจ่ายประเภทหนึ่งเท่านั้น ผู้ใช้คือนายกรัฐมนตรี เท่านั้น

ถ้าสภายอมให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านจะเป็นการสนับสนุนให้นายกรัฐมนตรีเป็นจอมเลี่ยงหลักนิติธรรม และเป็นการมัดมือสภาให้อนุมัติและตีเช็คเปล่า เหมือน พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับที่ผ่านมา ตรงนี้ถ้าสภาอนุมัติให้ผ่าน จะเป็นสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนชุดแรกที่เป็นรอยด่างในประวัติศาสตร์ว่าถูกมัดมือชก ให้อนุมัติ เห็นชอบกฎหมายโอนงบประมาณที่ไม่ควรจะเห็นชอบเลย เพื่อศักดิ์ศรีของสภาเราโปรดอย่าได้รับหลักการ แต่หากมีความจำเป็นต้องรับหลักการก็ต้องรับหลักการแบบมีเงื่อนไข โดยหากการพิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3 ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งบประมาณอีก ฝ่ายค้านในฐานะเสียงข้างน้อยจะโหวตคว่ำเพื่อบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์