พรรคเพื่อไทย เรียกร้องรัฐบาลยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์

12 พฤษภาคม 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าวการสั่งการให้ กอ.รมน. ทำโพลสอบถามความคิดเห็นประชาชนว่าควรยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ว่า หากรัฐบาลมีความจริงใจในการจะรับฟังเสียงประชาชนจริง ก็ไม่จำเป็นต้องเสียงบประมาณหรือเดือดร้อนให้หน่วยงานใดจะต้องไปทำโพล อีกทั้งสำนักข่าวแทบทุกสำนักก็ได้ทำโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ออกมาในทิศทางเดียวกัน คือ ประชาชนต้องการให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กว่าร้อยละ 80 อีกทั้งหากรัฐบาลดำเนินการมาตรการต่างๆ ให้สอดรับกับสถานการณ์การแก้ปัญหาและการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าต้องเร่งยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเร็วที่สุด

ขณะที่ นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาล ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินในทันที เพราะได้สร้างความเดือดร้อนและภาระให้กับพี่น้องประชาชน ยิ่งกว่าความจำเป็นในการควบคุมโรค ในช่วงแรกเข้าใจได้ว่ามีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากมีสถานการณ์ภัยพิบัติ แต่วันนี้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีมากกว่าการควบคุมโรคไปแล้ว อีกทั้งมาตรการที่ไม่สอดคล้องกันต่างๆ ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ อาทิ ปัญหาการจัดการในเรื่องเวลา ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันการประกาศใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ก็ถือว่าเพียงพอ เพราะมีบทบัญญัติให้อำนาจเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการควบคุมการแพร่ระบาดโรคอยู่แล้ว การที่รัฐบาลยังคงใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อยู่ จึงนำไปสู่ข้อสงสัยว่ารัฐบาลมีวาระซ่อนเร้นอื่นหรือไม่ และเป็นเพียงเพื่อต่อเวลาให้รัฐบาลที่ไม่ต้องการให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆ หรือไม่