สตรีกับปัญหาอุปสรรคและอนาคตในการทำงานทางการเมือง


· 
อะไรคืออุปสรรคในการทำงานการเมืองของผู้หญิง

ในเรื่องของโอกาสและความเป็นผู้หญิง ภาระหน้าที่ที่ผู้หญิงทั้งหลายต้องแบกรับ
เป็นการจำกัดการทำงานของผู้หญิง ความเป็นแม่ก็ดี ภาระในการดูแลครอบครัว
และการเปิดโอกาสในการทำหน้าที่ด้านอื่นอีก

· 
อะไรเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับการเป็นนักการเมืองหญิง

ในประเทศเราสัดส่วนนักการเมืองหญิงไม่ได้มากนัก
และบทบาทที่ถูกจำกัดด้วยภาระหน้าที่ กฎหมายและวัฒนธรรม แต่ด้วยประเทศนี้ค่อยๆ เปิดกว้าง
ผู้หญิงลุกขึ้นมายืนหยัดทำหน้าที่ผู้นำหรือผู้บริหารประเทศได้ นั่นเป็นจุดที่หลายๆ
ฝ่ายควรหันมามองว่า อะไรที่ผู้หญิงมีความสามารถ ถ้าหลายฝ่ายเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีโอกาสแสดงความสามารถ
แสดงฝีมือ ผู้หญิงก็สามารถทำได้เช่นกัน

· 
ควรสร้างแรงจูงใจอย่างไร
ให้ผู้หญิงเข้าสู่ภาคการเมือง

หลายฝ่ายต้องช่วยกันแล้วเปิดโอกาส
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา โอกาส และบทบาทต่างๆ การกระตุ้นให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมพร้อมที่จะทำงานทางด้านการเมือง
ทุกคนต้องช่วยกัน งานทางด้านกฎหมายที่จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ทำงานด้านการเมือง
พวกเราต้องช่วยกัน หัวใจต้องตั้งต้นจากการเสียสละที่จะเข้ามาทำงานทางด้านการเมือง ต้องมีก่อน
และไม่ใช่ง่ายที่ผู้หญิงจะเข้ามาทำงานการเมือง เพราะต้องใช้ความอดทนที่สูง สัดส่วนในเรื่องการทำงานการเมืองที่เพิ่มให้ผู้หญิงนั้น
เป็นเรื่องที่ดีในเชิงกฎหมาย
ถ้าพื้นฐานแรงจูงใจสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองนั้นไม่มี
ก็จะไม่มีประโยชน์อะไร 
ถ้าสังคมภาคส่วนต่างๆ เปิดโอกาสให้ผู้หญิงก้าวเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้

· 
ในวันสตรีสากลถ้าต้องเริ่มจากตัวคุณ
คุณจะเริ่มลงมือทำเพื่อให้สังคมเกิดความเท่าเทียมอย่างไร

ต้องเกิดจากความคิด
ทัศนคติที่ไม่มีอคติ หลายฝ่ายต้องพูดคุยกัน
แล้วเปิดทางให้แต่ละส่วนได้ทำหน้าที่ตามที่แต่ละฝ่ายสามารถทำได้ และทำได้ดีเพื่อให้เกิดความสมดุล
ตอนนี้ความเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศมีมากขึ้น แม้ว่าจะถูกปิดบังด้วยเรื่องวัฒนธรรม
แต่ว่าถ้าหัวใจยอมรับทั้งชายหญิงบนความเท่าเทียมกันและสามารถทำงานสานประโยชน์กันและกันบนความเท่าเทียมได้
ก็จะเป็นความสมดุลที่ยังประโยชน์ได้

คุณชะวรลัทธิ์
ชินธรรมมิตร
.ส.ราชบุรี พรรคเพื่อไทย