พรรคเพื่อไทย เรียกร้อง หยุดคุกคามผู้เห็นต่างทางความคิด เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาค

กรณีการพยายามทำร้ายร่างกาย คุกคามละเมิดต่อผู้ต้องหาในระหว่างถูกควบคุมตัวโดยรัฐ ซึ่งรัฐธรรมนูญถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ หากเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังถือว่าประเทศขาดหลักนิติรัฐอย่างร้ายแรง จะกลายเป็นประเทศบ้านป่าเมืองเถื่อน เป็นเรื่องไม่พึงกระทำและไม่ควรเกิดขึ้น ในประเทศที่ประกาศว่าทุกคนต้องเคารพกฏหมาย

พรรคเพื่อไทย ขอเรียกร้องให้รัฐบาล เคารพรัฐธรรมนูญ เคารพสิทธิผู้ต้องหา เคารพกติการะหว่างประเทศ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ทุกคนควรได้รับสิทธิในการประกันตัว เพราะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าศาลจะพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิด