สิ่งสำคัญที่สุดในสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้คือการยินยอมรับฟังความเห็นของกันและกัน

“ทาง กรธ.มีหนังสือมาเป็นลักษณะจดหมายข่าว แจ้งให้กับประชาชนและสมาชิกพรรคผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนา โดย กรธ.ใช้เวลา 3 ชั่วโมง แต่เปิดโอกาสให้ซักถามเพียงครึ่งชั่วโมง ทางพรรคดูแล้วคิดว่าคงไม่จำเป็นต้องเข้าร่วม เข้าร่วมไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะเจตนาของ กรธ.ไม่ได้ต้องการรับฟังพรรคการเมือง แต่เหมือนให้พรรคการเมืองไปฟัง กรธ.ชี้แจงมากกว่า

ที่ผ่านมาแกนนำพรรคหลายคนได้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่อร่างดังกล่าวโดยกว้างขวางไปบ้างแล้ว สุดแล้วแต่ กรธ. จะหยิบยกหรือรับฟังมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม จุดยืนของพรรคเพื่อไทยชัดเจนต่อกรณีนี้ว่าเราไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้ง แต่สิ่งสำคัญที่สุดในสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้คือการยินยอมรับฟังความเห็นของกันและกัน”

รศ. ชูศักดิ์ ศิรินิล
14 ธันวาคม 2559
ณ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ที่มา : www.facebook.com/chousak/

Categories: Interview