Tag: วันสตรีสากล

“ยิ่งลักษณ์”โพสต์เฟสบุ๊กให้กำลังใจสตรีเนื่องในวันสตรีสากล
ชี้"ความเสมอภาคเท่าเทียมจะเกิดขึ้นได้ความยุติธรรมต้องมาก่อน"
อ่านต่อ