ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๔๖ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การเปลี่ยนเปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทย ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๓

Categories: ประกาศ