Author: พรรคเพื่อไทย

สัมภาษณ์พิเศษ : ศาสตราจารย์ ชัยเกษม นิติสิริ ตอนที่ 2
3 เมษายน 2557 บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ พรรคเพื่อไทย
อ่านต่อ
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 21 มีนาคม 2557
ความเห็นต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ชี้กระทำของผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาลรัฐธรรมนูญมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และส่งผลกระทบระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อ่านต่อ
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 18 มีนาคม 2557
ขอคัดค้านการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจส่งเรื่อง หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดรัฐธรรมนูญเสียเอง ย่อมไม่มีผลผูกพัน
อ่านต่อ
สัมภาษณ์พิเศษ : จาตุรนต์ ฉายแสง วิกฤติการเมืองไทย ภายใต้แรงกดดันอันไม่เป็นประชาธิปไตย ตอนที่ 2
16 มีนาคม 2557 สัมภาษณ์ นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
อ่านต่อ
สัมภาษณ์พิเศษ : คณิน บุญสุวรรณ (ตอนที่ 1)
“แยกประเทศเรื่องไม่มีมูล ยิ่งตอกย้ำความขัดแย้ง ทางออกมีทางเดียว คือ เลือกตั้ง”
อ่านต่อ
สัมภาษณ์พิเศษ : คณิน บุญสุวรรณ (ตอนที่ 2)
7 มีนาคม 2557 บทสัมภาษณ์ อ.คณิน บุญสุวรรณ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชือ พรรคเพื่อไทย
อ่านต่อ
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 3 มีนาคม 2557
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 3 มีนาคม 2557
อ่านต่อ
แถลงการณ์พรรคร่วมฯ ขอ กกต. จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
แถลงการณ์พรรคร่วมฯ ขอคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
อ่านต่อ