เลือกตั้ง 6 กุมภาพันธ์ 2548 ปรากฏการณ์รัฐบาลพรรคเดียว

6 กุมภาพันธ์ 2548 การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 21 ถือเป็นการลงสนามครั้งที่สองของพรรคไทยรักไทย หลังบริหารประเทศเป็นรัฐบาลครบวาระ 4 ปีครั้งแรก

ผลเลือกตั้ง 6 กุมภาพันธ์ 2548 พรรคไทยรักไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เป็นเสียงข้างมากในสภา ด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 377 ที่นั่ง จากทั้งหมด 500 ที่นั่ง ส่งผลให้สามารถก่อตั้งรัฐบาลพรรคเดียวสำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

อย่างไรก็ดี ความน่าสนใจของการเลือกตั้งครั้งนี้ยังมีหลายมิติ อาทิ การได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง 2 ครั้งติดต่อกัน และเสถียรภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้น

จากเหตุการณ์การเลือกตั้ง ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของรัฐบาลที่มาจากประชาชนและประชาชนได้มีสิทธิเลือกตั้งรัฐบาลด้วยตัวเอง

#ณวันนั้น

ที่มา : http://wiki.kpi.ac.th/index.php…
https://thestandard.co/onthisday06022548/